Νέα

10.06.2020

Σας γνωρίζουμε ότι την 6η Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε το μέγιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), καθότι συμπληρώθηκαν δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2085/07.06.2018) Υπουργικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε στην ‘ΕΥΕΔ’ η έκτακτη και με προσωρινό χαρακτήρα διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών – πρώην μελών της ‘ΑΕΠΙ’ μετά την οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας της τελευταίας.

10.06.2020

Σύμφωνα με νέα 'Eκθεση (2020 Status Report on IPR Infringement) που δημοσίευσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων και την πειρατεία στερεί έσοδα από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει σοβαρά εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες..

10.06.2020

Στις 10 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ’ με τον Πρόεδρο, τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος του ΟΠΙ.

30.05.2020

Ο GEA στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημιούργησε video για την σημασία της μουσικής και των δικαιούχων της.

26.05.2020

Δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 για τη μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρύθμισης των θεμάτων αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ.

22.05.2020

Σε ανταπόκριση σχετικών αιτημάτων που λάβαμε, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής απόψεων για την ενσωμάτωση των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου 2020. Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται κάτω από κάθε σχετικό κείμενο:

20.05.2020

Την Τετάρτη, 20 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσ/νίκης και η συντονιστική επιτροπή του Δικτύου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσ/νίκης με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Προβληματισμοί κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

14.05.2020

Την Πέμπτη, 14 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτική δράση εξ αποστάσεως, που διοργάνωσε το ΠΕΚΕΣ Κρήτης με θέμα “Τα πνευματικά δικαιώματα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

13.05.2020

Στις 8 Μαΐου 2020 τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) / World Intellectual Property Organization (WIPO) διόρισαν τον κ. Daren Tang από τη Σιγκαπούρη ως Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με εξαετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2020.

11.05.2020

Στις 11 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), του Αντιπροέδρου ΟΠΙ και της Διευθύντριας του ΟΠΙ, με εκπροσώπους των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ‘GEA’, ‘GRAMMO’, ‘ΕΡΑΤΩ’ και ‘ΑΠΟΛΛΩΝ’