Νέα

07.04.2023

Η UNESCO έχει προκηρύξει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων ΕΕ/UNESCO για τη διακυβέρνηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για τη δημιουργικότητα.

Η εν λόγω πρόσκληση αντιπροσωπεύει τον τέταρτο κύκλο της Διευκόλυνσης των Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Σύμβασης του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Η πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του 2005 περαιτέρω εφαρμογή της Σύμβασης.

07.04.2023

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συμμετάσχει στη σημαντική αυτή διοργάνωση με εκθεσιακό περίπτερο, καθώς και με διοργάνωση εκδηλώσεων και συμμετοχή σε workshops εκπροσώπων του ΟΠΙ και ταυτόχρονη διάθεση στο κοινό οδηγών και εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

25.03.2023

Στις 22.03.2023 ο ΟΠΙ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τον WIPO, με το οποίο ο ΟΠΙ κατέστη εξουσιοδοτημένος φορέας της χώρας μας (“national contributor”) στη σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο “WIPO ALERT”, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα του WIPO “Building Respect for Intellectual Property Database Project”, συμμετείχε στην έκτη συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών (6th Stakeholders’ Meeting) που αφορούσε στην εν λόγω πλατφόρμα.

24.03.2023

Στις 22 Μαρτίου 2023 το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργάνωσε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Το νέο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία» στο Συνεδριακό Kέντρο Άλσους Αιγάλεω.

17.03.2023

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημιούργησαν το εργαλείο ‘WIPO IP Diagnostics’, με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία.

Είναι σε μορφή ερωτηματολογίου με πολλές ενότητες που θέτουν ερωτήσεις σχετικά με διαφορετικά θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (π.χ. καινοτόμα προϊόντα, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, αδειοδότηση, σχέδια, διεθνοποίηση κ.λπ.).

10.03.2023
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-432/21, Grand Production d.o.o. κατά GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o, MTEL Austria GmbH
  • Επιστημονικό Συνέδριο ΟΠΙ - ΕΚΠΑ: «Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022». Δείτε τις παρουσιάσεις και το βίντεο του συνεδρίου.

25.02.2023

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έρευνα “2023 International IP Index - 11th Edition” του US Chamber of Commerce, του μεγαλύτερου επιμελητηρίου των ΗΠΑ,  η οποία αφορούσε σε 55 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η εν λόγω έρευνα αφορά στην καταγραφή των συγκριτικών αποτελεσμάτων για το εθνικό περιβάλλον προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για 55 χώρες βάσει 50 δεικτών που αφορούν στην υφιστάμενη νομοθεσία, κανονισμούς, και επιβολή του νόμου προστασίας όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

02.03.2023

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα αποφάσισε  ότι η κήρυξη της ΑΕΠΙ σε πτώχευση δεν αποκλείει αφ’ εαυτής τη δυνατότητα της ΕΑ να επιβάλει, μετά την κήρυξη της πτώχευσης και κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού οι οποίες ανάγονται, όπως εν προκειμένω, σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε και στην οποία ανατρέχουν τα πραγματικά περιστατικά που τις θεμελιώνουν. Εντούτοις, ενόψει του σταδίου στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος η πτωχευτική διαδικασία εκτιμάται ότι θα ήταν αδύνατη η είσπραξη οποιουδήποτε προστίμου τυχόν ήθελε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 703/1977.

24.02.2023

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσωπικό του Φεστιβάλ Αθηνών Α.Ε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η δικηγόρος, επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ κα Μαρία Γ. Σινανίδου έκανε μία εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα) και στις βασικές αρχές που το διέπουν. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα κύρια νομοθετήματα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αλλά και ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη αναφορικά με ‘κατοχύρωση’, αδειοδοτήσεις, εκκαθαρίσεις δικαιωμάτων και γενικώς θέματα χρήσιμα για το φορέα  κατά τη δημιουργία, παραγωγή και επικοινωνία των διαφόρων ειδών παραστάσεων (όπως θέατρο, μουσική, χορός), σε οποιαδήποτε μορφή αυτές πραγματοποιούνται (ζωντανά και μη, υβριδικά, κλπ).

22.02.2023

Τo Υπουργείo Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδιοργάνωσαν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:00-14:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων ημερίδα με συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με σκοπό την ενημέρωση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Φορέων και ερευνητών σχετικά με το νέο καθεστώς για την έρευνα στα Πανεπιστήμια και τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (spin-offs), σύμφωνα με τον Νόμο 4864/2021.