Νέα

09.03.2022

Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στην ΕΕ.
Mουσική, Ταινίες και Τηλεόραση (2017-2020), Τάσεις και παράγοντες επιρροής

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η διαδικτυακή πειρατεία μειώνεται, όμως οι ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο 6 φορές το μήνα κατά μέσο όρο.

03.03.2022

Την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για τους μαθητές του 1ου και 7ου Γυμνασίου Κατερίνης.

08.02.2022
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) - Κατάλογος μαθημάτων της Ακαδημίας ΠΟΔΙ 2022
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για τους κατοίκους της ΕΕ

01.02.2022

Την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΠΙ, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας και μετά από πρόσκληση της εκπαιδευτικού κας Σ. Πασχαλιώρη, πραγματοποίησε δεύτερη επίσκεψη στο σχολείο.

01.02.2022

Αποχαιρετούμε με μεγάλη λύπη τον Νίκο Αντύπα, έναν σπουδαίο συνθέτη, μουσικό και ενορχηστρωτή που διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» από το 2019. Το έργο του είναι παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

31.01.2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Declaration on Digital Rights and Principles).

18.01.2022

Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της εκπαιδευτικού του σχολείου κας Σ. Πασχαλιώρη.

17.01.2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

11.01.2022
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
    Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Κατάθεσης Έργων
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
    Πρόγραμμα Global Awards …

20.12.2021

Το πρόγραμμα Global Awards του ΠΟΔΙ σκοπό έχει να προσφέρει αναγνώριση σε επιχειρήσεις αλλά και άτομα που αξιοποιούν τη διανοητική ιδιοκτησία για να έχουν θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός της χώρας τους.