Νέα

23.01.2021

Στις 23 Ιανουαρίου 2021 ο ΟΠΙ συμμετείχε στην τηλε-διημερίδα (22.-23.01.2021) που συνδιοργάνωσαν το European School Radio και το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Αττικής. Η διημερίδα είχε τίτλο “Το Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση” και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Ελλάδας και της Κύπρου.

19.01.2021

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2020, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

15.01.2021

Την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

22.12.2020

Ο ΟΠΙ ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2019 έως το Δεκέμβριο του 2020.

18.12.2020

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας με θέμα “Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές νόμιμου υλικού”.

09.12.2020

Η Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΠΠΙ) με την υποστήριξη του ΟΠΙ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η Πνευματική Ιδιοκτησία στην ενιαία ψηφιακή αγορά».

25.11.2020

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του δύο θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών για το Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και μίας θέσης κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων για το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού.

25.11.2020

Νέα μελέτη που δημοσίευσε στις 24.11.2020 το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) με τίτλο «Ευρωπαίοι Πολίτες και Διανοητική Ιδιοκτησία: Αντίληψη, Ευαισθητοποίηση και Συμπεριφορά» (European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour 2020), συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), το βαθμό στον οποίο αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και την αντίληψη που επικρατεί για αυτά τα δικαιώματα στο σύνολό τους.

23.11.2020

Ο ΟΠΙ συμμετέχει σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώνει ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) με τίτλο «Η χρήση των έργων λόγου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Τί προβλέπει η Οδηγία 790/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 15:45 -17:00 στο πλαίσιο της διαδικτυακής 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ)

16-20.11.2020

Από τις 16.11.2020 έως τις 20.11.2020 ο ΟΠΙ παρακολουθεί την 40η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, (40th Session of the Standing Committee on Copyright and Related Rights /SCCR, World Intellectual Property Organization/WIPO).