Νέα

20.09.2019

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου σχετικά με την απόφαση σύστασης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (09/2019)

19.09.2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Υπουργική Απόφαση με θέμα "Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής".

03.09.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΞΕΕ).

28.08.2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά στην ενιαία ψηφιακή αγορά σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

02.08.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΞΕΕ).

01/08/2019

Ο ΟΠΙ κάνει διαθέσιμο από την 1η Αυγούστου στο κοινό τον ιστότοπο theLegalBay.gr. Σκοπός της νέας αυτής διαδικτυακής πύλης είναι η ενημέρωση του κοινού για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που διαθέτουν νόμιμα περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

29/07/2019

Εκδόθηκαν σήμερα 29/07/2019 οι υπ. αριθ. 10 και 11 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), οι οποίες αφορούν αίτηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου με το διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΛ».

05.07.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΣΔ/ΞΕΕ).

05.07.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΣΔ/Soundreef).

01.07.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΙ κατά την συνεδρίαση του 288/13.6.2019 αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Προμηθειών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.