Νέα

21.09.2023

Μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα δίνει νέα στοιχεία για τη διαδικτυακή πειρατεία στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η διαδικτυακή  πειρατεία αυξήθηκε κατά 3,3% το 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πειρατικές τηλεοπτικές εκπομπές, σειρές, ταινίες και εκδόσεις manga.

19.09.2023

Στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2023 εορτάζονται οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), οι οποίες αποτελούν κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει από το 1996 με εθνικό συντονιστή τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

18.09.2023

Ο WIPO παρουσίασε παγκόσμια έρευνα σχετικά με την αντίληψη, την ευαισθητοποίηση και τις στάσεις του γενικού πληθυσμού σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (WIPO Pulse - Global intellectual property perception survey 2023).

Η WIPO Pulse είναι η πρώτη έρευνα στον κόσμο που εξετάζει την ευαισθητοποίηση και αντίληψη του πληθυσμού σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) σε διεθνή κλίμακα. Τα αποτελέσματα προσφέρουν γνώσεις που βασίζονται στις απαντήσεις 25.000 ανθρώπων σε 50 χώρες στις εξής περιφέρειες: α) Δυτική Ευρώπη και άλλες χώρες, β) Λατινική Αμερική και Καραϊβική, γ) Ανατολική Ευρώπη, δ) Ασία - Ειρηνικός, ε) Αφρική.

07.09.2023

Ο ΟΠΙ θα συμμετάσχει στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 13.09.2023, ώρα 19:00 - 20:30 στο περίπτερο του Υπουργείου Πολιτισμού (περίπτερο 7).

05.09.2023

Το Newsletter του ΟΠΙ – Σεπτέμβριος 2023

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - Διαδικτυακά σεμινάρια για τη διανοητική ιδιοκτησία,

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Σύσταση σχετικά με την πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.

23.08.2023

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) οργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το σεβασμό της διανοητικής ιδιοκτησίας (Respect for IP webinars). Τα σεμινάρια συγκεντρώνουν ομιλητές από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

02.08.2023

Σε συνέχεια της έκδοσης της σύστασης σχετικά με την πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν βασικούς δείκτες επιδόσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεών της.

19.07.2023

Οι συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμβάλλουν στην ενημέρωση όλων των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με το τί είναι νόμιμο και τί όχι όταν χρησιμοποιούν περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως μουσική ή ταινίες, στο διαδίκτυο.

03.07.2023
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - Σειρά Podcasts: Intellectual Property matters. Eye on Copyright Enforcement.
  • Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) - Νέα Μελέτη με τίτλο «Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: Αντίληψη, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά - 2023»

15.06.2023

Βασικός στόχος της νέας μελέτης του EUIPO με τίτλο «Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: Αντίληψη, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά - 2023» (European Citizens and IP: Perception, Awareness and Behaviour-2023) είναι η συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διανοητική ιδιοκτησία, τον βαθμό στον οποίο σέβονται αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας στο σύνολό της.