Νέα

22.09.2022

Στις 14.09.2022 και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, EU Support for the Intellectual Property Rights in Kosovo (IPR Kosovo - EuropeAid/139657/DH/SER/XK), εκπρόσωποι του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του Τελωνείων του Κοσσυφοπεδίου επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΟΠΙ.

21.09.2022

Ο ΟΠΙ διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Δικαιοσύνη», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας δικαίου ραγδαία εξελισσόμενος και με ιδιαίτερη σημασία για τον νομικό κόσμο, συμπεριλαμβανόμενων των δικαστικών λειτουργών.

19.09.2022

Ο ΟΠΙ και η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας ως στόχο τη στενότερη συνεργασία και ενίσχυση των δεσμών των δύο φορέων προχωρήσανε στις 13.09.2022 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

16.09.2022

Ο ΟΠΙ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα RESPECT. Το RESPECT είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους νέους ηλικίας 15-24 ετών σχετικά με τη ζημία που προκαλείται από τη διαδικτυακή πειρατεία, να μειώσει τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου από παράνομες πηγές και να ενθαρρύνει τη χρήση νόμιμων εναλλακτικών.

14.09.2022

Ημέρα θλίψης για τον πολιτισμό. Έφυγαν ο Κώστας Καζάκος, η Ειρήνη Παππά, ο Δημήτρης Παντερμαλής.

14.09.2022
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αμοιβή εκτελεστών καλλιτεχνών μουσικών έργων και παραγωγών από τρίτες (εκτός ΕΕ) χώρες για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής εντός της ΕΕ.
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΠΙ και WIPO...
25.08.2022

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου αγώνας ρητορικής του προγράμματος RESPECT με θέμα «Διαδικτυακή πειρατεία : Ευθύνη και αντιμετώπιση. Οφέλη για τη δημιουργία και το χρήστη».

09.08.2022

Ο ΟΠΙ υλοποιεί πρόγραμμα της ΕΕ με θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και τη χρήση νόμιμων πηγών περιεχομένου στο διαδίκτυο.

04.08.2022

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 έχει λήξει (29.08.2022).

Οι αιτήσεις που έχουν αποσταλεί πριν από την έναρξη της εν λόγω προθεσμίας ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ και θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου εντός της ως άνω προθεσμίας.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ενός (1) ατόμου ΔΕ Γραμματέων – Δακτυλογράφων πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

03.08.2022

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με το οποίο ο ΟΠΙ κατέστη ο εξουσιοδοτημένος φορέας της χώρας μας (“national contributor”) στη σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο “WIPO ALERT”, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα του WIPO “Building Respect for Intellectual Property Database Project”.