Νέα

14.10.2013

Πρόσκληση για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση της Οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων – «Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

03.10.2013

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα πάρει μέρος σε επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα "Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μια γενική θεώρηση". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς).

24.04.2013

Η 26η Απριλίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) ως Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η Ημέρα αυτή μάς δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε το ρόλο που διαδραματίζουν η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία στην καθημερινή μας ζωή αλλά και τη σημασία τους στη διασφάλιση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

17.04.2013

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Εταιριών Δημιουργών και Συνθετών (CISAC) είναι μη κυβερνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο οποίος εκπροσωπεί εταιρίες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά ιδίως με μουσικά έργα σε περίπου εκατό χώρες.

14.02.2013

Τον Σεπτέμβριο του 2011 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MΣ) ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο (out of commerce).

05.02.2013

Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζει την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013 την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζοντας ταυτόχρονα τα 10 χρόνια από την καθιέρωσή της. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα διοργανωθεί ημερίδα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας).

29.01.2013

Ο ΟΠΙ θα λάβει μέρος στην εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα: εμπόδια και προοπτικές» που διοργανώνουν η Google και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ο ΟΠΙ θα συμμετάσχει στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την παρουσίαση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, στις 12:00 μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς (Silk Room).

28.01.2013

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα εγκρίνοντας το Σχέδιο Δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των παραβάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017. Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την αύξηση της συνεργασίας των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τη καταπολέμηση παραβάσεων και θεσπίζει σαν στρατηγικούς στόχους την αποτελεσματική εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εφαρμογή της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα τελωνεία – την αντιμετώπιση του εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού – την αντιμετώπιση των κύριων τάσεων παραβάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο σχετικά με τις παραβάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και με τις αρχές επιβολής του νόμου.

28-29.09.2012

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

23.08.2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία νέα ιστοσελίδα σχετικά με το πώς οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους ζητώντας από τα τελωνεία να κατασχέσουν αγαθά που κρίνονται ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα τελωνεία είναι στην πραγματικότητα εύκολα και αποτελεσματικά εργαλεία στην αναγνώριση και την αποτροπή των παραβάσεων.