Νέα

28.01.2013

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα εγκρίνοντας το Σχέδιο Δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των παραβάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017. Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την αύξηση της συνεργασίας των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τη καταπολέμηση παραβάσεων και θεσπίζει σαν στρατηγικούς στόχους την αποτελεσματική εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εφαρμογή της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα τελωνεία – την αντιμετώπιση του εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού – την αντιμετώπιση των κύριων τάσεων παραβάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο σχετικά με τις παραβάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και με τις αρχές επιβολής του νόμου.

28-29.09.2012

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

23.08.2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία νέα ιστοσελίδα σχετικά με το πώς οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους ζητώντας από τα τελωνεία να κατασχέσουν αγαθά που κρίνονται ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα τελωνεία είναι στην πραγματικότητα εύκολα και αποτελεσματικά εργαλεία στην αναγνώριση και την αποτροπή των παραβάσεων.

26.04.2012

Ας κρατήσουμε την κρίση μακριά από τον πολιτισμό.

Σε μια εποχή δύσκολη είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τον ρόλο που διαδραματίζουν η τέχνη και όσοι ζουν από αυτή. Κρίση στην τέχνη σημαίνει κρίση στον πολιτισμό μας.