Νέα

31.01.2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Declaration on Digital Rights and Principles).

18.01.2022

Την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε επίσκεψη στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της εκπαιδευτικού του σχολείου κας Σ. Πασχαλιώρη.

17.01.2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

11.01.2022
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
  Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Κατάθεσης Έργων
 • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΠΟΔΙ/WIPO:
  Πρόγραμμα Global Awards …

20.12.2021

Το πρόγραμμα Global Awards του ΠΟΔΙ σκοπό έχει να προσφέρει αναγνώριση σε επιχειρήσεις αλλά και άτομα που αξιοποιούν τη διανοητική ιδιοκτησία για να έχουν θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός της χώρας τους.

10.12.2021

Ο ΠΟΔΙ έδωσε στη δημοσιότητα Έκθεση για τα Εθελοντικά Συστήματα Kατάθεσης Έργων που προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος της Έκθεσης είναι να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εγγραφής, καταγραφής και καταθέσεων έργων που ισχύουν στα κράτη μέλη του ΠΟΔΙ.

09.12.2021
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
  Μελέτη για τις πρακτικές συλλογικής αδειοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Ελλάδα:
  Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας …

03.12.2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το CulturEU Funding Guide, ένα νέο εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων.

25.11.2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μελέτη που αφορά σε θέματα που θα ανακύψουν στις πρακτικές συλλογικής αδειοδότησης στο ψηφιακό περιβάλλον (SMART 2018/0069: Study on emerging issues on collective licensing practices in the digital environment).

16.11.2021

Η European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο “Rebuilding Europe with Culture”.