Κατηγορίες
Νέα

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΚ) αριθ. 300/2008, (ΕΕ) αριθ. 167/2013, (ΕΕ) αριθ. 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1139 και (ΕΕ) 2019/2144 και των Oδηγιών 2014/90/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/797 και (ΕΕ) 2020/1828 (Kανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη)

Σήμερα 12 Ιουλίου 2024 δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ ACT).

Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιούλιος 2024

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO)

Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Διανοητική Ιδιοκτησία IP-YES!

Κατηγορίες
Νέα

WIPO: Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Πνευματική Ιδιοκτησία IP-YES!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε τη στρατηγική για την ενδυνάμωση της Νεολαίας (IP-YES!), η οποία παρέχει ένα δομημένο σχέδιο με στοχευμένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες και ανάγκες της νεολαίας σε βασικά θέματα, όπως ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των δράσεων για την ενεργή συμμετοχή τους στα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κατηγορίες
Νέα

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) – Oδηγός για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας (ACAPT Guide)

Ο Οδηγός ACAPT (anti-counterfeiting and anti-piracy technology guide) επιτρέπει την προστασία εμπορικού σήματος και περιεχομένου που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής κατά της παραποίησης και της πειρατείας.

Κατηγορίες
Νέα

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ): Απόφαση στην υπόθεση C-135/2023, GEMA κατά GL. Οδηγία 2001/29/ΕΚ, άρθρο 3, παρ. 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Διάθεση, εντός διαμερισμάτων, συσκευών τηλεόρασης εξοπλισμένων με εσωτερική κεραία που καθιστά δυνατή τη λήψη σημάτων και τη μετάδοση εκπομπών.

Στην υπόθεση C‑135/23, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο του Potsdam (Γερμανία), το ΔΕΕ εξέτασε την αίτηση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και του GL, ο οποίος εκμεταλλεύεται πολυκατοικία, με αντικείμενο φερόμενες προσβολές του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του GL διότι διαθέτει, εντός διαμερισμάτων τα οποία εκμεταλλεύεται, συσκευές τηλεόρασης εξοπλισμένες με εσωτερικές κεραίες που καθιστούν δυνατή τη λήψη σημάτων και τη μετάδοση εκπομπών, ιδίως μουσικής.

Κατηγορίες
Εκδηλώσεις Νέα

Επιστημονική Εκδήλωση – Παρουσίαση βιβλίου «ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου έργου «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Ερμηνεία των ρυθμίσεων των Ν. 4961/2022 και 4996/2022» με θέμα τις αλλαγές στη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Το έργο επιμελήθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Τσίρης και Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου.

Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιούνιος 2024

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Εγκρίθηκαν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους στήριξης των influencers ως δημιουργών επιγραμμικού περιεχομένου στην ΕΕ.

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO): Αύξηση πειρατείας αθλητικών διοργανώσεων και αγοράς προϊόντων απομίμησης στην Ευρώπη – Καμπάνια Play Fair

Κατηγορίες
Νέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έναρξη δύο δημόσιων διαβουλεύσεων

Η ΕΕ ξεκίνησε πρόσφατα δύο δημόσιες διαβουλεύσεις. Η πρώτη αφορά στα παραποιημένα προϊόντα, καθώς και στη λίστα επιτήρησης για την πειρατεία.

Κατηγορίες
Νέα

Μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ: Εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών παρακολουθούν παράνομα αθλητικές διοργανώσεις

Με αφορμή τις σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) εστιάζει στην αυξημένη παράνομη παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων και την αγορά προϊόντων απομίμησης στην Ευρώπη, τονίζοντας τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Σύμφωνα με το EUIPO το 20 % των Ελλήνων πολιτών έχει αποκτήσει πρόσβαση ή έχει παρακολουθήσει περιεχόμενο σε live streaming από παράνομες διαδικτυακές πηγές για αθλητικά γεγονότα, με το αντίστοιχο ποσοστό των νέων ηλικίας 15-24 ετών να είναι 41 %.

Κατηγορίες
Νέα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ίδρυση της Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής EUROPEUM-EDIC για την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και την ευρωπαϊκή υποδομή για τις υπηρεσίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain)

Στις 23 Μαΐου 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εκτελεστική απόφαση 2024/1432 ανακοίνωσε επίσημα την ως άνω νομική οντότητα με έδρα τις Βρυξέλλες.