Εκδηλώσεις

Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2007

Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο "Σύγχρονα Προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή"

Σεμινάριο με θέμα "Παραποιημένα Προϊόντα και Πειρατεία"

Στις 14 Μαρτίου 2007 ο ΟΠΙ διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα "Παραποιημένα Προϊόντα και Πειρατεία". Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε βράβευση 19 αστυνομικών τμημάτων και διευθύνσεων του Νομού Αττικής καθώς και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΕ).

Εισήγηση με θέμα "Δικαίωμα Παρακολούθησης και Επιβολή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο"

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Ημερίδα με τίτλο "Προστασία των Εφευρέσεων-Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας"

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 ο ΟΠΙ και ο ΟΒΙ διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο "Προστασία των Εφευρέσεων-Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας".

Muse Festival

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου"

Συνέδριο με θέμα: "Creativity.online.fi. European Content and Copyright Policy"

Εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, παιδί και διαδίκτυο"