Εκδηλώσεις

Ημερίδα με θέμα: "Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας"

Στις 8 Νοεμβρίου 2007, ο ΟΠΙ διοργάνωσε ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ: Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας».

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εισήγησημεθέμα «Online copyright protection and management issues»

Σεμινάριο για τα επίκαιρα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας

Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισηγήσεις στο Γ' Κινηματογραφικό Συνέδριο

Εισηγήσεις με θέματα "Βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας" και "Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας και η άσκηση του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες"

Εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής"