Μέλη της ΕΔΠΠΙ

Τα μέλη της Επιτροπής:

  1. Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσίρης, Πρόεδρος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κουτσαντώνη, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.
  2. Ασημίνα Γιαννοπούλου, στέλεχος Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων, εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ, με αναπληρωτή της τον Γιώργο Κολυβά, Προϊστάμενο Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων.
  3. Αικατερίνη Ηλιάδου, εκπρόσωπος της ΑΠΔΠΧ, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Ζορκάδη