ΟΠΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΟΠΙΟ ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 69 Ν. 2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α’ 25) και λειτουργεί
σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A’ 165).
Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.Περισσότερα

Καμπάνια “I Play Fair”, του EUIPO

Τηλεφωνική παροχή ενημέρωσης κοινού: καθημερινά 11.00-13.00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ

Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης βεβαίας χρονολογίας για την ύπαρξη ενός έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες για το επαιδευτικό πρόγραμμα για την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα και την εφαρμογή του

ΕΔΠΠΙ

Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Π.I. & Συγγενικών Δικαιωμάτων

ENJOY LEGAL

Οδηγίες και προτάσεις για νόμιμο streaming & downloading με ασφάλεια και σεβασμό στους δημιουργούς

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Νομοθεσία, Νομολογία, Άρθρα, Βιβλία, Γνωμοδοτήσεις Ενημερωτικό και Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Παρατηρητήριο για την πειρατεία με νομικό πλαίσιο, στατιστικά δεδομένα και μελέτες

ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα

ΟΣΔ

Στοιχεία επικοινωνίας ΟΣΔ, Αμοιβολόγια, Συμβάσεις με Ενώσεις Χρηστών, Ενιαίοι Μορφότυποι Χρήσης Έργων