Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 8084/2009

ΜΠρΑθ 6283/2010

ΜΠρΑθ 9313/2015

ΜΠρΛευκ 40/2015

ΜΠρΛευκ 39/2015

ΜΠρΝαξ 92/2015

ΜΠρΝαξ 91/2015

ΜΠρΝαξ 94/2015

ΜΠρΝαξ 93/2015

ΜΠρΣυρ 41/2015