Επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία για να δείτε τις συμβάσεις 

GEA

Διευκρίνηση GEA

"Διευκρινίζουμε ότι τα ποσά της εύλογης αμοιβής που αναφέρονται στις συμφωνίες ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη της εκάστοτε τοπικής Ένωσης και εφόσον τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Οργανισμός απαιτεί την καταβολή της εύλογης αμοιβής σύμφωνα με το νομίμως δημοσιευμένο αμοιβολόγιό του."

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ