Νέα

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Εταιριών Δημιουργών και Συνθετών (CISAC) είναι μη κυβερνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο οποίος εκπροσωπεί εταιρίες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά ιδίως με μουσικά έργα σε περίπου εκατό χώρες.

Οι εταιρίες συλλογικής διαχείρισης (ΕΣΔ) αποκτούν τη διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων είτε με άμεση μεταβίβαση από τους δημιουργούς είτε με ανάθεση εκ μέρους άλλης ΕΣΔ διαχειριζόμενης τις ίδιες κατηγορίες δικαιωμάτων σε άλλη χώρα. Παραχωρούν άδειες εκμεταλλεύσεως στους εμπορικούς χρήστες, όπως είναι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ή οι διοργανωτές θεαμάτων. Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι δημιουργοί προέρχονται από τις τιμές των αδειών αυτών, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης των εταιριών αυτών.

Τον Σεπτέμβριο του 2011 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MΣ) ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία δεν κυκλοφορούν πλέον στο εμπόριο (out of commerce).

Το ΜΣ αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών των ενδιαφερόμενων μερών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αναγκών μαζικής ψηφιοποίησης έργων λόγου από τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα έρχεται να διαμορφώσει το πλαίσιο για την αδειοδότηση που χρειάζονται οι βιβλιοθήκες και τα ανάλογης φύσης πολιτιστικά ιδρύματα για να ψηφιοποιήσουν και να μεταφέρουν στο Διαδίκτυο βιβλία και εξειδικευμένα περιοδικά που προστατεύονται με πνευματική ιδιοκτησία. Διαμορφώνεται έτσι η βάση για τη σύναψη συμφωνιών εκούσιας αδειοδότησης από τη μεριά των δικαιούχων, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζεται δε ότι η απόφαση για την ψηφιοποίηση και τη διάθεση ενός βιβλίου που δεν κυκλοφορεί πλέον στο εμπόριο πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως από τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζει την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013 την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζοντας ταυτόχρονα τα 10 χρόνια από την καθιέρωσή της. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα διοργανωθεί ημερίδα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας).

Ο ΟΠΙ θα λάβει μέρος στην εκδήλωση για την παρουσίαση της μελέτης «Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα: εμπόδια και προοπτικές» που διοργανώνουν η Google και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ο ΟΠΙ θα συμμετάσχει στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την παρουσίαση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013, στις 12:00 μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς (Silk Room).

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα εγκρίνοντας το Σχέδιο Δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των παραβάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017. Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την αύξηση της συνεργασίας των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τη καταπολέμηση παραβάσεων και θεσπίζει σαν στρατηγικούς στόχους την αποτελεσματική εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εφαρμογή της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα τελωνεία – την αντιμετώπιση του εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού – την αντιμετώπιση των κύριων τάσεων παραβάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο σχετικά με τις παραβάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ένας οδικός χάρτης θα προετοιμαστεί για να διευκολύνει αυτή την εφαρμογή – το σχέδιο δράσης θα αξιολογείται κάθε χρόνο και θα υποστεί μία τελική αναφορά το 2017.

Πηγή: lexology

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μία νέα ιστοσελίδα σχετικά με το πώς οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους ζητώντας από τα τελωνεία να κατασχέσουν αγαθά που κρίνονται ύποπτα για παραβίαση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα τελωνεία είναι στην πραγματικότητα εύκολα και αποτελεσματικά εργαλεία στην αναγνώριση και την αποτροπή των παραβάσεων.

Ας κρατήσουμε την κρίση μακριά από τον πολιτισμό.

Σε μια εποχή δύσκολη είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τον ρόλο που διαδραματίζουν η τέχνη και όσοι ζουν από αυτή. Κρίση στην τέχνη σημαίνει κρίση στον πολιτισμό μας.

Ο σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα βοηθά τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές-καλλιτέχνες και τους παραγωγούς να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεχίσουν να προσφέρουν τα έργα τους στο κοινό.