Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διαβούλευση θα είναι σε ισχύ μέχρι την πρώτη Απριλιόυ 2016. Η Επιτροπή ζητά τις απόψεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι δικαιούχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τους δικαστές και τους νομικούς, διαμεσολαβητές, δημόσιες αρχές, καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τον σχετικό σύνδεσμο.

Την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λάρισας και η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λάρισας διοργάνωσαν στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα».

Μία νέα πρωτοβουλία του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) για την αντιμετώπιση της διακίνησης «πειρατικών» βιβλίων προστίθεται στις υπηρεσίες του Οργανισμού στην προσπάθειά του να προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία των μελών του.

Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, διοργάνωσαν στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθης επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα».

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, διοργάνωσαν στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα».

Την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Πολιτιστικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διοργάνωσαν στον πολυχώρο Αγορά Αργύρη Δήμου Πατρέων επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα».

Η πρώτη Ευρωπαϊκή διαδραστική ιστοσελίδα αφιερωμένη στους νέους ανθρώπους και τη Διανοητική Ιδιοκτησία είναι πραγματικότητα. Η ιστοσελίδα "The Ideas Powered" (www.ideaspowered.eu) υποστηρίζεται από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM).

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει και παρουσιάζει συνεισφορές από νέους σχεδιαστές, συνθέτες, ερμηνευτές και καλλιτέχνες από όλη την ΕΕ με σκοπό να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Διανοητική Ιδιοκτησία στηρίζει την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, η ιστοσελίδα περιέχει έναν διαγωνισμό video στον οποί οι νέοι δημιουργοί καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο που η Διανοητική Ιδιοκτησία τους αφορά.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε το δελτίο τύπου του OHIM.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με ημερομηνία λήξης την 7η Ιουλίου 2015, προκειμένου να συλλέξει απόψεις για τη συμμόρφωση με τους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικού απορρήτου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ή όχι ανάγκη υιοθέτησης εγκυκλίων επί του εν λόγω θέματος.

Επιλέξτε εδώ για τον σχετικό σύνδεσμο.

Σχετικά έγγραφα προς ενημέρωση μπορούν να αναζητηθούν εδώ υπό τον τίτλο: «Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan».