Εκδηλώσεις

Εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας"

Την 1 Ιουνίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας", στο πλαίσιο της ημερίδας "Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η Προστασία τους", που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμ. Δυτικής Κρήτης.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στις 26 Απριλίου 2006 διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΙ για πρώτη φορά εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχετικά θέματα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα υπουργεία και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2001, με τη συλλογική απόφαση των κρατών-μελών του WIPO, έχοντας ως στόχο την αύξηση αναγνωρισιμότητας του σημαντικού ρόλου της διανοητικής ιδιοκτησίας στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συνεισφορά των εφευρετών και των δημιουργών στην ανάπτυξη της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 26η Απριλίου, επιλέχθηκε ως η ημερομηνία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δεδομένου ότι αποτελεί την ημερομηνία σύστασης και την έναρξη της δραστηριοποίησης του WIPO (26 Απριλίου 1970).

Εισήγηση με θέμα "Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στο διαδίκτυο στα πλαίσια του 2ου Εθνικού Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Δημοκρατία-Προκλήσεις Ψηφιακής Εποχής"

Στις 14 Μαρτίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στο διαδίκτυο" στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Δημοκρατία-Προκλήσεις Ψηφιακής Εποχής".

Εισήγηση με θέμα "Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία"

Στις 7 Φεβρουαρίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία" στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ο ΟΠΙ πήρε μέρος στη διοργάνωση του Συνεδρίου "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας". Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2006 και ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Η προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες".